Текст песни мэдэгма доржиева адуушанай дуун

· Энхэ мyнхын аршаан тyгэс Эгээл нангин yлгы нютаг-Сэсэг набшаар надхан байдаг Сэлгеэ номин Согто-Хангил,Сокто-Хангил. Түрүүшын дуран (Инна Шагнаева ород хэлэн дээрэ дууладаг, Татьяна Штырева ба г.м дуушад).